Przeglądarka nie obsługuje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyświetlona!
Akty Prawne

Akty Prawne

Ustawa z dnia 26.10.1982r. [zobacz]
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uchwała z dnia 24.05.2004r. [zobacz]
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Radzionków
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała z dnia 27.01.2011r. [zobacz]
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011.

Uchwała z dnia 27.01.2011r. [zobacz]
w sprawie Gminnego Programu przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2011.

Aby otworzyć powyższe dokumenty wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać z strony producenta oprogramowania: http://www.adobe.com/pl/